Suupohjan Perunalaakso är grundad år 1999. Tio jordbruk äger varsin andel av bolaget, dessa har utövat yrkesmässig potatisodling sen flera decennier.

Gårdarnas odlingsareal är sammanlagt på 500 hektar.

Potatisen odlas i Österbottens jordar, dessa är som skapta för det ändamålet. Potatisen till bolagets moderna förädlingsanläggning kommer främst från delägärna.

Årsvis hanteras 16 miljoner kg potatis, ca hälften skalas. Exportens andel är 25 %.

Vår styrka är:

  • Odlingsplaner på årsbas
  • Gödsling- och växtskydd enligt bruksändamål
  • Kontinuerlig övervakning av eventuella växtsjukdomar
  • Jämn hög kvalitet – uppföljning sektorvis
  • Tidsenlig maskinpark – utmärkta lagerutrymmen
  • Mörkfärgningstester, stärkelse- och kokningstester mm.
  • Effektiv logistik
  • Flexibilitet
  • Rätt attityd
  • Bruksrätt till kvalitetsmärket Inhemska grönsaker